Hacı Şəhla məscidi

Hacı Şəhla məscidi — Bakının Balaxanı qəsəbəsində yerləşən XIV əsr memarlıq abidəsi. Məscidin giriş qapısı üzərindəki kitabədə onun 1385-1386-cı illərdə Hacı Şəhla bin Şakir bin Mustafa Köşkinin sifarişi ilə Ustad memar Arif bin ustad Musa Cibal tərəfindən inşa edildiyi göstərilmişdir.

Məscid həm xarici, həm də daxili konturları ilə böyük xaç formasına malikdir. Xaçın şimal qanadı, digərləri ilə müqayisədə daha çox uzadılmışdır; bu cür uzadılma məqsədli şəkildə edilmişdir. Belə ki, geniş çıxışa malik şimal qanadı tikilinin portal hissəsi rolunu yerinə yetirməklə, əsas bina həcminə aparan dəhlizə çevrilmişdir.

Tarixi

Hacı Şəhla məscidi Balaxanı qəsəbəsinin qəbiristanlınğında hündür bir təpənin üzərində tikilmişdir.

Giriş qapısının üstündə vaxtilə iki sətirlik kitabə olub ki, onun mətni belədir:“Bu imarət Hacı Şəhla bin Şakir bin Mustafa Köşkinindir. Yeddi yüz səksən yeddinci il (787-1385/86)”.

Bu kitabədən bir az solda, qapı çərçivəsindən bir az aralı ərəbcə bir kitabə də olub ki, bu da imarəti tikən ustaların adını bildirir. İki sətirlik bu kitabə belə oxunub: “Ustad Arif bin ustad Musa Cibalın işidir”. Üzərində olan kitabələrdə məscid imarət adlandırılıb.

Memarlıq xüsusiyyətləri

Balaxanı məscidi maraqlı memarlıq planına malikdir. O, həm xarici, həm də daxili konturları ilə böyük xaç formasına malikdir. Xaçın şimal qanadı, digərləri ilə müqayisədə daha çox uzadılmışdır; bu cür uzadılma məqsədli şəkildə edilmişdir. Belə ki, geniş çıxışa malik şimal qanadı tikilinin portal hissəsi rolunu yerinə yetirməklə, əsas bina həcminə aparan dəhlizə çevrilmişdir. Portal yerinin daxili yan divarları oxvari nişlərlə bəzədilmişdir. digər üç daxili hissə kimi, portal hissəsi də oxvari tağtavanla örtülmüşdür.

Məscidin mərkəzi hissəsi üç kiçik oyuğa malik günbəzlə örtülmüşdür. Qanadların divarlarında böyük dördbucaqlı nişlər yaradılmışdır. Tağtavanlar incə işlənmiş, lakin formalarına görə sadə olan stalaktitlər vasitəsiylə dəstəklənir. Bütün bina yaxşı yonulmuş daşlardan tikilmişdir.

Binanın tərəflərinin ölçülməsi zamanı, eyni tipli divarların uçuş hissələrinin kifayət qədər fərqli nəticələr verdiyi məlum olmuşdur. XV əsr abidələrində bu cür qeyri-dəqiqlik nadir hallarda rast gəlinir. Həmin dövrə aid digər abidələrin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu cür ölçü detallarına böyük əhəmiyyət verilir və diqqət yetirilirdi.


Leave a Comment